LOADING...

Informacja dla kontrahentów

  • Home
  • Informacja dla kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                                             

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest HEAN Opakowania Pawlak Sp.J. z siedzibą w Mścicach , ul. Zalesie 3; adres mailowy: hean@heanopakowania.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  1. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych od zarejestrowania ostatniej transakcji.

  1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

  1. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw nie należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Lichtenstain) ani do organizacji międzynarodowych.

  1. W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

en_USEnglish