KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest HEAN Opakowania Pawlak Sp.J. z siedzibą w Mścicach, ul. Zalesie 3, kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane wskazane w przepisach prawa (art. 221 Kodeksu Pracy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, natomiast inne dane podane w CV z własnej inicjatywy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która wynika z dostarczenia dokumentów do Administratora.

  1. Administrator nie przewiduje przekazywania danych zawartych w CV innym odbiorcom.

  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji.

  1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, co jest równoznaczne ze zwrotem lub zniszczeniem CV lub ograniczenia przetwarzania.

  1. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

  1. Podanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

  1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw nie należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Lichtenstain) ani do organizacji międzynarodowych.

  1. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.