Projekty UE

 

belka projektów ue

 

 

"Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w zakresie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych typu PET FOOD"

(nr projektu: RPZP.01.05.00-32-0040/16)

HEAN Opakowania Pawlak Sp.J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w zakresie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych typu PET-FOOD 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku ogólnopolskim imiędzynarodowym poprzez wdrożenie nowych produktów na rynku PET-FOOD. Planowanym efektem realizacji projektu jest zwiększenie sprzedaży innowacyjnych opakowań oraz wdrożenie rozwiązań, które pozwolą uzyskać przewagę konkurencyjną na skalę krajową i meędzynarodową.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 975 985,93 zł.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 1 909 377,44 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 954 688,72 zł, co stanowi 50,00% kwoty kosztów kwalifikowanych.