KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE OBSŁUGI KLIENTA

W procesach obsługi klienta i marketingu danymi osobowymi są:

- dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

- imię i nazwisko, adres email, numer telefonu osób, których dane podano do kontaktu w związku z realizacją umowy lub jako dane odbiorcy zamówienia.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest HEAN Opakowania Pawlak Sp.J. z siedzibą w Mścicach , ul. Zalesie 3; kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a) realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) rozliczeń finansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c),

c) marketingu bezpośredniego własnych produktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  1. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu opisanym w punkcie 2 a) i b) niniejszej klauzuli przechowywane będą przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych od złożenia ostatniego zamówienia. Dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów przetwarzane będą w bazie klientów do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  1. Posiada Pani/Pan również prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

  1. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania zamówienia.

  1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw nie należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Lichtenstain) ani do organizacji międzynarodowych.

  1. W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.